Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE) inviterer til
Fagseminar og årsmøte, 20. januar 2011

Sted: INGENIØRENES HUS, Kronprinsens gate 17,0251 Oslo

Pris medlemmer 550, ikke medlemmer 650, inkludert lunsj. Påmelding innen 05.01.11 på www.nske.no . Kontonummer: 5219.05.04891, husk merk innbetalingen med deltakernavn

Program (Last ned utskriftsvennlig versjon av Program)

Tidspunkt  
09.00-10.00 Registrering, ankomstbuffet
10.00 - 10.10 Velkommen
v/ leder og professor Øivind Irtun
Møteleder Øivind Irtun
10.10– 10.50 Ernæring til intensivpasienten
v/ professor Anne Berit Guttormsen
10.50-11.15 Pause – utstilling
11.20-12.00
Reefeeding
v/ klinisk ernæringsfysiolog Ruth Anne Thomassen
12.00-13.00 Lunch og utstilling
13.00-13.40
Ernæring til slagpasienten
v/ klinisk ernæringsfysiolog Lisa Ha
13.45-14.25 Dysfagi – tilrettelegging for kost
v/logoped Maribeth Caya Rivelsrud
14.30-15.15

Årsmøte NSKE
Årsrapport 2010
Årsregnskap
2010/budsjett 2011

15.15-16.00
Kaffe og utstilling  
16.00-16.30 Nutrition Day – status og veien videre
Klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat Lene Thoresen
Møteleder Morten Mowe
16.30-17.40  Frie foredrag (Last ned utskriftsvennlig versjon av Frie foredrag)
 
16.30-16.40 Valproate-induced hyperammonemic encephalopathy, rapidly improved by iv.carnitine and glucose/thiamine.
Bøhmer T, Bøen A, Høymork SC.
Medical Clinic, Oslo University Hospital Aker,
Dept of Anesthesia, Oslo University Hospital, Ullevål and Dept of Anesthesia and Intensive Care, Vestre Viken HF, Asker and Bærum Hospital.
16.45-16.55 Effect of nutritional intervention in patients at- risk of diase-related malnutrition
Andersson JH,¹ Johansson L,¹ Berstad K,¹ M Sørensen M,¹ Rothenberg E²
¹Research and development, Godthaab Helse og Rehabilitering, Oslo, Norway
²Department of Clinical Nutrition, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
17.00-17.10 Does underweight influence vitamin D status and its relation to muscle function in patients with advanced pulmonary disease?
Førli L¹, Bjørtuft ز, Boe J ²
¹Departments of Clinical Services and ²Respiratory Medicine, Rikshospitalet, Oslo University Hospital, Norway
17.15-17.25

Lean body mass, left ventricular mass and heart function in patients with chronic obstructive lung disease.
Morten Mowe¹·³, Janne M.Hilde¹, Ingunn Skjørten¹, Ole Grøtta², Morten N Melsom¹, Sjur Humerfelt¹, Kjetil Steine¹·³.
¹ Department. of Medicine, ² Department of Radiology, Oslo University Hospital and ³University of Oslo

17.30-17.40 Fokus på ernæring i en intensivavdeling
Pirolt, H og Guttormsen, A B
Intensivavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen.
17.40-17.45  Avslutning

Oppdatert: 7. februar 2011