Hjem Arkiv Om NSKE Lover og vedtekter Linker Eventkalender Innmelding

Foreløpig program

Årsmøte 2007

Norsk selskap for klinisk ernæring

18.januar 2007 kl 10-17

Lokaler: Glaxo Smith Kline

Tidspunkt

Program

Møteleder: Anne Berit Guttormsen

0900 - 1015

Registrering/Kaffeservering

Johanne Alhaug
Lene Thoresen

1015 - 1030

Velkommen

Øivind Irtun, professor, overlege (gastrokirurgi), Universitetssykehuset i Nord-Norge, leder NSKE

1030 - 1115

"Malnutrition early in life and consequences for future health"

Beint Bentsen, overlege (pediatri), Ullevål Universitetssykehus

1115 -1130

Pause Kaffe – Te

 

1130 - 1200

Revidering av HPN (Home Parenteral Nutrition) permen. Bakgrunn og diskusjon

Ingrid Grønlie, Farmasøyt Haukeland sykehusapotek
(presentert av Anne Berit Guttormsen)

1200 - 1300

Lunch. Besøke utstillere

 

1300 - 1325

 

Ernæringsinitiativ i Helse Bergen ”Bergenprosjektet”

Randi Tangvik, kef, ernæringskoordinator, Haukeland Universitetssykehus

1320 - 1345

Pre – operativ ernæring 

Øivind Irtun

1345 - 1400

Refeeding – utfordringer 

Anne Berit Guttormsen, Overlege, dr. philos, (anestesi/intensiv), Haukeland Universitetssykehus

1400 -1430

Pause. Besøke utstillere
Kaffe – Te med frukt

 

1430 -1500

Etiske dilemmaer ved initiering og avslutning av ernæringsmessig behandling

Thomas Bøhmer, Professor, Aker Universitetssykehus

1500 -1530

Frie foredrag

The nutritional status of HD patients at four of the University Hospitals in Norway

Dietary intervention, does vitamin D intake have anti tumour necrosis factor properties?

Tove Drilen
Kef, St. Olavs Hospital

Liv Førli
Kef, dr. philos, Rikshospitalet

1530 -1545

Avslutning – oppsummering 

Møteleder

1600 - 1700

Årsmøte Norsk Selskap for Klinisk Ernæring

 

 

Påmelding til møtet skjer via NSKEs nettside www.nske.no