Forskningsfondet for Cøliaki lyser ut midler for 2019

Forskningsfondet for Cøliaki deler årlig ut midler til forskningsprosjekter innen den medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor. For 2019 utlyses det midler for inntil kr. 250.000,-. Søknadsfristen er 1. mai.
For ytterligere info www.ncf.no