Norsk Selskap for Klinisk Ernæring, NSKE, er en ikkekommersiell forening som skal fremme kunnskap om følgene av underernæring og feilernæring, og om mulighetene for å be nytte ernæring som behandling av sykdommer og komplikasjoner til sykdommer. Videre skal Selskapet stimulere til forskning i klinisk ernæring, spesielt innen underernæring og feilernæring.

Norsk ernæringskonferanse og årsmøte 17. januar 2018
Møtet ble avholdt på Felix på Aker brygge
Se programmet og les innleggene her
Referat fra årsmøtet 170118

            Firma som støtter NSKE: