Norsk Selskap for Klinisk Ernæring, NSKE, er en ikkekommersiell forening som skal fremme kunnskap om følgene av underernæring og feilernæring, og om mulighetene for å be nytte ernæring som behandling av sykdommer og komplikasjoner til sykdommer. Videre skal Selskapet stimulere til forskning i klinisk ernæring, spesielt innen underernæring og feilernæring.

Norsk ernæringskonferanse og årsmøte 21. januar 2017
Møtet ble avholdt på Oslo Kongressenter, Youngstorget.
Se programmet og les innleggene her

            Firma som støtter NSKE: