Kontakt

Kontaktinformasjon styret NSKE

Morten Mowé
Leder
mormow@ous-hf.no

Medisinsk klinikk, Oslo universitetesklinikk
   
Øivind Irtun
Nestleder
oivind.irtun@uit.no

Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge
   
Ingrid Fange Gjelstad
Sekretær
ingrid.fange.gjelstad@gmail.com

Oslo universitetssykehus
   
Nima Wesseltoft-Rao
Kasserer
nima.w-rao@outlook.com

Oslo kommune
   
Elona Zakariassen
Webredaktør
Elona.zaka@gmail.com

Haukeland universitetssykehus
   
Jan Gunnar Hatlebakk
LLL ansvarlig
jan.gunnar.hatlebakk@helse-bergen.no

Haukeland universitetssykehus
   
Svein Oskar Frigstad Markedsføring

svosfr@vestreviken.no

Vestre Viken Bærum Sykehus

   
  EVALUERINGSSKJEMA FOR ERNÆRINGSKONFERANSEN