Kontakt

Kontaktinformasjon styret NSKE

Morten Mowe
Leder
950 85 509
mormow@ous-hf.no

Generell Indremedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus
   
Øivind Irtun
Nestleder
970 16 231
oivind.irtun@uit.no

Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi,
Universitetssykehuset i Nord-Norge, 9038 Tromsø
   
Ingrid Fange Gjelstad
Sekretær
ingrid.fange.gjelstad@gmail.com

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
   
Lene Thoresen
Kasserer
901 14 796
lene.thoresen@stolav.no

Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
   
Olav Sandstad
Webredaktør
926 46 589
Olav.Sandstad@uus.no

Oslo universitetssykehus, Gastromedisinsk avd.
   
Elona Zakariassen
Styremedlem
409 03 988
elona.zakariassen@bergen.kommune.no

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT)
   
Jan Gunnar Hatlebakk
Styremedlem
jan.gunnar.hatlebakk@helse-bergen.no