Hjem Arkiv Om NSKE Lover og vedtekter Linker Innmelding
Seminar 6 desember 2006
Norsk Selskap for Klinisk Ernæring og Sosial- og helsedirektoratet


Klikk på tittel for å laste ned pdf av foredraget

10:00-10:05 Velkommen v/ Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør Sosial- og helsedirektoratet.
10:05-10:30 Forekomst og konsekvens av underernæring. Bakgrunn for arbeidet i arbeidsgruppen for Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernærte pasienter og pasienter i ernæringsmessig risiko.
Anne Berit Guttormsen, Overlege anestesi, Haukeland universitetssykehus HF

10:30-11:00 Etiske dilemmaer ved initiering og avslutning av ernæringsbehandling
Thomas Bøhmer, Seksjonsoverlege, Aker Universitetssykehus

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 "Vil du ikke spise, kommer du til å dø." Juridiske og etiske aspekter ved igangsetting eller avslutning av parenteral væske- og næringstilførsel
Olav Molven, Førsteamanuensis Cand jur. Diakonhjemmet høgskole

12:00-12:45 Ernæring i den palliative fase av kreftsykdom.
Ursula Falkmer, Verksamhetschef, överläkare, dr med Onkologkliniken, Länssjukehuset Ryhov, Jönköping

12:45-13:00 Pårørende erfaringer

13:00-13:45 LUNSJ

13:45-14:15 Når er det faglig og etisk forsvarlig å ikke starte med PEG?
Øivind Irtun, Overlege gastroenterologisk kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

14:15-14:30 Pasient kasuistikk
Morten Mowé, Overlege rehabilitering og geriatri, Aker universitetssykehus HF

14:30-14:45 Pause

14:45-15:15 "Doktor, Ågot spiser ikke lenger". Når forlenger vi livet, når forlenger vi døden?
Anne Hensrud, Kommunelege, Bardu

15:15-15:45 Paneldebatt

15:45-16:00 Oppsummering