SØKNAD OM STIPEND FOR ABSTRACT ANTATT PÅ ESPEN-KONGRESSEN
Mai 2018

NSKE-medlemmer som har fått antatt et abstrakt på ESPEN-kongressen tildeles et stipend på maksimalt Kr 2000,- etter søknad. Det deles ut maksimalt Kr 10.000,- pr. år.
Søknadsfrist 1. september.

Søknaden sendes til økonomiansvarlig i NSKE: Nima Wesseltoft-Rao, nima.w-rao@outlook.com

Søknaden skal inneholde fullt navn, kontonummer og en kort søknadstekst som informerer om at abstraktet er blitt akseptert på ESPEN. Legg også ved et bevis fra ESPEN på at abstraktet er akseptert.