Referater konferanse og årsmøte 2017

Underernæring som følge av sykdom
19. januar 2017 Oslo kongressenter

09:00-10:00 Registrering
10.10-10:20 Velkommen
Øivind Irtun, leder NSKE
10:20-10:40 Åpningsforedrag: Underernæring som følge av sykdom. De lange linjene
Randi Tangvik
, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring.
10:40 -11:20 Sykdomsrelatert underernæring/sultrelatert underernæring
Tommy Cederholm, MD, PhD, Uppsala University
11:20-12:00 Pause med frukt. Utstilling
12:00-13:00 Proteinrequirements from health to ICU
Olav Rooijackers, professor ved Karolinska instituttet.
13.00-14:15 Pause med lunch. Utstilling
14:15-15:00 Generalforsamling NSKE
15:00-15:30 Nutrition support to undernourished old people – is that just a waste of money?
Anne Marie Beck, Dietist, PhD, University of Copenhagen
15:30-16:15 Pasientsikkerhet og ernæring
Erfaringer fra innføring av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet
Pilot Sykehus; Hanne Juul, Stavanger Universitetssykehus
Pilot Sykehjem; Kathrine Skjeldal, Slåtthaug sykehjem
Pilot Hjemmetjensten; Gry Kirsti Sirevåg
16:15-16:45 Pause med Jubileumskake. Utstilling
16:45-17:10 Praktisk ernæringsbehandling - ernæring før, under og etter kirurgi
Øivind Irtun, UNN
17:10-18:10 Frie foredrag (8 min + 2 min)
17:10-18:10 Nutritional Risk Screening (NRS 2002) is associated with pressure ulcer
in a hospital population

Johanne Alhaug
A participatory action research approach improved individual nutritional care
for nursing home patients

Christine H. Hestevik
Mat og aktivitet - kompetansehevende tiltak i tjenester til personer med utviklingshemming
Ragnhild Holdahl Rasmussen og Heidi Svendsen
Normal Vitamin levels and Nutitional Indices in Alzheimer's Disease Patients with Mild Cognitive Impairment or Dementia with Normal Body Mass Indexes
Thomas Bøhmer
FODMAP restriction of a gluten free diet in patients with coeliac disease: A randomized, controlled clinical study
Kamilla Nuland
Prevalenceof dysbiosis and effect of low FODMAP diet in celiac disease patients with IBS-like symptoms
Ida Serine Strindmo
18:10-18:15 Avslutning ved Øvind Irtun