Innmelding

Medlemskap NSKE og ESPEN

Medlemskap i NSKE koster kr. 500.- per år. Ønsker du samtidig blokkmedlemskap i European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), koster det kr. 450.- per år, altså totalt 950.- Du forblir medlem til du sender en e-post om at du vil avslutte medlemskapet.

Fordeler med NSKE - medlemskap

NSKE ønsker blant annet å stimulere til forskning og fagutvikling i klinisk ernæring, spesielt innen underernæring og feilernæring. På årsmøtet som vi holder hver 3. torsdag i januar får du anledning til å treffe et tverrfaglig miljø som er interessert i klinisk ernæring. Det vil her bli holdt flere foredrag, og du vil få et innblikk i hva som skjer innen forskningen på dette feltet. Som NSKE-medlem vil du få kr. 100.- i avslag på deltageravgift på årsmøtet/fagseminaret, samt at NSKE betaler 50% av blokkmedlemskap i ESPEN om det er aktuelt.

Fordeler med ESPEN-medlemskap

Medlemskap i NSKE er en forutsetning for å tegne blokkmedlemskap i ESPEN. Blokkmedlemskap i ESPEN gir redusert pris til den årlige ESPEN kongressen, samt sterkt redusert pris på LLL (life long learning) kursene. Se www.espen.org. I tillegg vil du motta passord på e-mail og tilgang til medlemssidene på ESPEN samt tidsskriftet Clinical Nutrition. Clinical Nutrition får til tilsendt elektronisk.

Innmelding

Hvis du ønsker å melde deg inn som enten NSKE og/eller ESPEN-medlem kan du sende en mail til kasserer.nske@gmail.com med følgende opplysninger: Navn, etternavn, Adresse, E-post, fødselsdato, yrke og type type medlemskap:
  • Ordinær: medlemskap NSKE kr. 500.-
  • Blokk: medlemskap i både NSKE og ESPEN kr. 950.-
  • Junior/senior: medlemskap i både NSKE og ESPEN kr. 600.- *)
* Junior/seniormedlemskap for de som er under 35 år eller over 65 år. Det oppfordres til å betale medlemsavgiften ved hjelp av VIPPS 79559 (Norsk selskap for klinisk ernæring) ved innmelding (når du sender mailen). Hvis det er ønske om faktura skriv det i innmeldings mail så vil du motta dette per mail. Ved spørsmål ta kontakt med kasserer.nske@gmail.com.