Kontakt

Kontaktinformasjon styret NSKE

Svein Oskar Frigstad 
Leder
svosfr@vestreviken.no

Vestre Viken Bærum Sykehus
   
Øivind Irtun
Nestleder
oivind.irtun@uit.no

Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge
   
Maren Chutko Bakke
Sekretær
maren.chutko@hotmail.com

   
Elin Mørland
Kasserer/medlemsorganisator
kasserer.nske@gmail.com


   
Åse Karine Ruud
LLL ansvarlig
Ase.Karine.Ruud@sshf.no
   
Charlotte Brun
Markedsføring
acbrun@gmail.com

   
Gülen Arslan Lied
Fagansvarlig

Gulen.Arslan@uib.no

 

Malin Rofstad Berg (Vara)
Webredaktør
malin_rb@hotmail.com