Om oss

"Anyone who has gone without food for one or two days will know the discomfort it gives. In European hospitals it is common that patients go without food for several days. It has been amply demonstrated that this starvation has human, functional, clinical and financial implications"
European Council 2002

Dette utsagnet støttes av mange studier som viser at opptil 30% av pasienter i sykehus er i ernæringsmessig risiko.
I Norge er det mange som vil endre disse forholdene og derfor har en håndfull mennesker i noe tid forberedt dannelsen av det vi har kalt Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE).

Stiftelsesmøtet ble holdt i Oslo 18.01.06 og det deltok 116 personer med ulik profesjonsbakgrunn, leger, dietister, kliniske ernæringsfysiologer, farmasøyter og legemiddelkonsulenter fra firma med spesiell fokus på ernæring.

Styret i NSKE består av følgende personer:

Styreverv Navn E-post
Leder Svein Oskar Frigstad svosfr@vestreviken.no
Nestleder Øivind Irtun oivind.irtun@uit.no
Sekretær Elona Zakariassen elona.zaka@gmail.com
Kasserer, medlemsorganisator Maren Chutko Bakke kasserer.nske@gmail.com
LLL ansvarlig Åse Karine Ruud Ase.Karine.Ruud@sshf.no
Markedsføring/firmakontakt Magnus Dahlseng modahlseng@gmail.com
Fagansvarlig Gülen Arslan Lied Gulen.Arslan@uib.no
Webredaktør Cecilie Marie Rødbøl (Vara) ceciliemrod@hotmail.com
Varamedlem Camilla Thuen camilla.thuen@helse-bergen.no

Organisasjonsnummer 989 071823
Bankkontonummer 5219.05.04891
VIPPS 79559, Norsk selskap for klinisk ernæring