Arkiv

22.02.2024 Presentasjoner NSKE 2024 (zip)
22.02.2024 Program ernæringskonferansen 2024
22.02.2024 Program ESPENs LLL-kurs 2024
09.03.2023 Ernæringskonferansen 19. januar 2023. PROGRAM
09.03.2023 LLL kurs 18. januar 2023. PROGRAM
09.03.2023 Presentasjoner ernæringskonferanse 2023 (zip)
07.04.2022 Referat årsmøte i NSKE 21.01.22
07.04.2022 Innkalling til digitalt årsmøte i NSKE 21.01.22
26.01.2021 Program ernæringskonferansen 2021
30.01.2020 LLL-kursprogram 15. januar 2020
10.10.2019 Program: Norsk ernæringskonferanse og årsmøte 17. januar 2018
10.10.2019 Referat fra årsmøtet 170118
05.02.2019 Agenda årsmøte 2019
29.10.2018 SØKNAD OM STIPEND FOR ABSTRACT ANTATT PÅ ESPEN-KONGRESSEN Mai 2018
18.01.2018 LLL-kurs med tema: Ernring ved funksjonshemming og adferdsforstyrrelser
17.01.2018 Ernringskonferanse og rsmte 17. januar 2018. Ernring til srbare grupper
21.01.2017 NSKE arrangerte ernæringskonferanse 19. januar 2017 med tema Underernæring som følge av sykdom
21.01.2016 NSKE arrangerte ernæringskonferanse 21. januar 2016 med tema Nytt om ernæring ved mage- og tarmsykdommer
15.01.2015 NSKE arrangerte ernæringskonferanse 15. januar 2015 med tema Ernæring under kreftbehandling
19.03.2014 Hvordan har den kliniske ernærings- behandlingen på norske sykehus utviklet seg de siste 10 årene?
16.01.2014 NSKE arrangerte ernringskonferanse med tema Ernringsbehandling  hvorfor og hvordan
27.11.2013 Det blir LLL-kurs Nutrition in the perioperative period 15. januar 2014.
Kurset holdes på Rikshospitalet
13.09.2013 Norsk ernæringskonferanse og årsmøte arrangeres 16. januar 2014
Møtet holdes sentralt i Oslo, på Oslo Kongressenter på Youngstorget.
17.12.2012 Norsk ernæringskonferanse og årsmøte arrangeres 17. januar 2013.
Møtet holdes sentralt i Oslo, på Oslo Kongressenter på Youngstorget.
26.10.2012 Neste NutritionDay er 8.november 2012
24.09.2012 Hold av 16. januar 2013 for LLL-kurs Nutrion i Obesity:
Årets modul 23 tar opp ernæring ved overvekt og fokuserer på ernæringsintervensjoner ved fedme, ernæringstøtte til intensivpasienten og ernæringsstøtte etter bariatrisk kirurgi. Se program.
Kurset avsluttes med en test. Testen er frivillig og ved bestått test kan poengene for kurset registreres i LLL-databasen forutsatt at du har laget en profil der. Alle vil få kursbevis på deltagelse.
02.07.2012 Det vil bli holdt LLL-kurs onsdag 16. januar 2013
Topic 23 Nutrition in Obesity
02.07.2012 Norsk ernæringskonferanse planlegges torsdag 17. januar 2013
Tema blir Geriatri
10.04.2012 DSKE
Dansk selskap for klinisk ernæring har årsmøte i København 8. juni.
Blant foredragene kan nevnes:
Gianni Biolo, (Anabolic resistance: a road map to malnutrition) og
Peter Weijs, (Clinical outcome improves with adequate energy and protein intake. Results from the ICU and ordinary wards).
Hele programmet finner du på www.dske.dk
14.12.2011 Endelig program for Årsmøtet 2012
28.04.2011 LLL-kurs 17. januar 2012.
Det vil bli arrangert LLL-kurs i Oslo, tirsdag 17.januar 2012.
Dette er dagen før årsmøtet i NSKE og temaet er Nutritional Assessment and
Techniques. Vi anbefaler å merke seg datoen og orientere seg om Livs-Lang-Læring og
ernæring på: http://lllnutrition.com
07.02.2011 Årsmøte 2011
Les referat fra Årsmøte
Nedlastbare dokumenter fra Årsmøte 2011
25.01.2010 Årsmøte 2010
Last ned presentasjoner fra årsmøtet 
25.01.2010 Vellykket gjennomføring av Nutrirtion Day på St. Olavs Hospital i Trondheim.
Det foreligger svar fra ca 110 pasienter foreligger. Nå gjenstår en del punching av resultatene, men er snart kommet halvveis i det arbeidet forteller en fornøyd Ingrid Mostad.
Pulsen intervjuer ildsjelene 
17.10.2008 Referat fra styremøte 140908
Last ned
20.12.2007 Program for Årsmøte 17. januar 2008
29.05.2007

Styret i NSKE hadde telefonmøte 15.5.07 bl.a for å planlegge årsmøte i 2008. Vi har mange ideer i forhold til program, men ønsker også innspill i fra deg. Send oss forslag til fordragsholdere eller tema som du kan tenke deg å høre/høre mer om.
Les referat her

19.02.2007 Årsmøtereferat NSKE
Klikk her for å laste ned pdf
17.01.2007 Årsmøte i NSKE
Klikk her for oppdatert program
Last ned regnskap til Årsmøte NSKE 2007
 
  Årsmøtereferat NSKE 2007
Klikk her for å laste ned pdf
  Regnskap til Årsmøte NSKE 2007
Klikk her for å laste ned pdf
  Årsrapport fra Interimstyret i NSKE 2006
Klikk her for å laste ned pdf
  Etiske utfordringer ved underernæring
Klikk her for å laste ned pdf’er fra seminaret
  Program for seminar: 
Etiske utfordringer knyttet til ernæringsbehandling
Onsdag 6. desember 2006, Oslo
Kurset er godkjent som valgfritt kurs (6 timer) for leger i spesialisering i anestesiolgi