Nutrition Day


Søkes ny nasjonal nutritionDay koordinator fra 2022

Poster ernæring


Godkjenninger

Etisk komite
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS


Søknad Persnovernombudet

Man søker Personvernombundet lokalt. For de sykehusene /sykehjemmene som ikke har Personvernombud må da søke Datatilsynet 


Samtykkeerklæring

• Både St.Olavs Hospital og Haukeland Universitetssjukehus har inkludert ND som en Kvalitetsstudie, og en treng dermed ikke skriftlig samtykke. Pasientene skal selvsagt likevel være informert om at det er frivillig og anonymt å delta.
• Dersom samtykkeerlæring trengs er det et ferdiglaget (http://www.nutritionday.org/index.php?id=311) og et som allerede ligger her: Samtykkeerklæring revised


Registreringsskjema - avdeling

Registrere deg
Koder til de ulike avdelingene bestilleren ved å logge inn her


Registreringsskjema

• Sykehus: http://www.nutritionday.org/index.php?id=311
• Intensivenheter: http://www.nutritionday.org/index.php?id=279
• Sykehjem: http://www.nutritionday.org/index.php?id=348


Tilleggsinformasjon

Nutrition Day 2006
Example online data entry
Nutrition day 2007 (preliminary report)
 
Norsk koordinator (Hugo Nilssen, hugo.nilssen@unn.no)